Saging Na Lakatan, Nanganganib Maubos Dahil Sa Isang Uri Ng Fungus

Saging ang isa sa mga pangunahing kalakalal ng mga magsasaka sa Pilipinas at maging sa ibang...

Read More